Προσωπικά δεδομένα

You are here:

Εξυπηρέτηση πελατών

Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας, από την εκούσια εγγραφή σε υπηρεσίες ενημερώσεων, μέσω του ιστορικού συναλλαγών και διαδικτυακής περιήγησης ή μέσω της όποιου άλλου τύπου επικοινωνίας ή συναλλαγής με την επιχείρηση Skinglow .

Τα προσωπικά δεδομένα αφορούν στις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα ,την καταγραφή μίας παραγγελίας, την ενημέρωση εξέλιξης της παραγγελίας αυτής, τη γνωστοποίηση ενημερωτικών και προωθητικών ενεργειών, την αξιολόγηση στατιστικών παραμέτρων απόδοσης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή με κάθε άλλο θεμιτό τρόπο επικοινωνίας.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιβληθεί από Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.) και θα αφορά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27.04.2016 (πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων κλπ).

Χρήση προσωπικών δεδομένων:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι εκείνα που:

• παρέχει ο πελάτης-χρήστης για να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του,

• παρέχει ο πελάτης-χρήστης κατά την επικοινωνία του με την επιχείρηση με οποιονδήποτε τρόπο,

• καταχωρεί ο πελάτης-χρήστης κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα skin-glow.eu,

• συλλέγονται αυτόματα κατά την πλοήγηση του πελάτη-χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα .